Непропустите

Књига: Одломци историје Срба

Одломци историје Срба

Препоручујемо вам веома добру књигу, и верујемо да ће оставити велики утисак.

Милош Милојевић је био српски историчарполитичар и писац. који је добар део свог живота и рада посветио подизању националне свести у српском народу.

ЛИНК: Књига: Одломци историје Срба



Нема коментара